Over ons

Het servicepunt is een hulpmiddel in het koppelen van vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk. Voor organisaties en particulieren.
De website is daarvoor een belangrijk instrument. Je kunt ook het servicepunt bezoeken, paralleweg 36, Emmen, maar het is ook mogelijk om in de gebiedsteams van Sedna de vragen over vrijwilligerswerk te stellen. In het digitale systeem is een grote rol weggelegd voor bemiddelaars van vraag en aanbod in eigen woonomgeving. Bijv. Zoals "Wij hebben buren" in de wijk Angelslo.

Promoten vrijwilligerswerk
Het servicepunt maakt zich sterk voor het belang van vrijwilligerswerk en voor een betere waardering van vrijwilligers en hun werkzaamheden.

Informatie en advies
Informatie wordt verstrekt over uiteenlopende zaken van vrijwilligerswerk. Zoals fondsenwerving, rechten en plichten, vergoeding, vrijwilligerswerk met behoud van een sociale uitkering, verzekeringen, scholing, kennismaken met het vrijwilligerswerk (bijv.. als tegenprestatie of als een onderdeel van een opleiding tijdens het vak burgerschapsvorming) en nog veel meer.

Deskundigheidsbevordering
Aanbod en bemiddeling van cursussen, trainingen voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie die voor hun vrijwilligers een scholings aanbod hebben die ook voor vrijwilligers niet eigen vrijwilligers toegankelijk kan zijn.